• شماره خبر : 27166۳۰ ۹۷
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۸ مهر
 • این صفحه را چاپ کن
 • آثار گاز آمونیاک بر میزان مصرف دان در طیور پرورشی

  مقدار گاز آمونیاک بر میزان مصرف دان در طیور پرورشی تاثیرات مخربی می گذارد .

  مقدار گاز آمونیاک بر میزان مصرف دان در طیور پرورشی تاثیرات مخربی میگذارد .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران به نقل از رادیو صنعت طیور ایران ، بر اساس تحقیقاتی که توسط دانشمندان هلندی صورت پذیرفته است ، طیور پرورشی ، در محیطی با آمونیاک کمتر زمان بیشتری را به خوردن دان اختصاص میدهند حال آنکه در محیطی با آمونیاک بیشتر ، این زمان کاهش می یابد و مصرف دان توسط پرنده به حداقل مقدار ممکن خود میرسد .

  این گروه از دانشمندان بر این باورند که گاز آمونیاک تاثیرات مخربی را علاوه بر سیستم تنفسی بر سیستم عصبی پرنده میگذارد و از اینرو ، مصرف دان توسط پرنده را مختل میکند . نتایج کامل این مطالعه در نشریه جهان مرغداری منتشر شده است .