• شماره خبر : 32069۷ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۱ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی

  رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی، گفت: با تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه کشاورزی، فعالیت‌های یک مرحله قبل و یک مرحله بعد از کشاورزی مشمول معافیت از مالیات‌های مستقیم شدند.

  صلاح قانون بذر و نهال

  رییس کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد:

  ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی

  رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ارجاع طرح اصلاح قانون بذر و نهال به کارگروه تخصصی، گفت: با تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه کشاورزی، فعالیت‌های یک مرحله قبل و یک مرحله بعد از کشاورزی مشمول معافیت از مالیات‌های مستقیم شدند.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، علی اکبری درخصوص نشست یکشنبه ۲۰ اسفندماه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بذر و نهال در دستور کار کمیسیون قرار داشت که به کارگروه تخصصی ارجاع داده و دستور کار دوم نشست تفصیل ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های حوزه کشاورزی بود.

  رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه کشاورزی اینگونه تفسیر شد که منظور از فعالیت‌های کشاورزی شامل فعالیت‌های یک مرحله قبل از کشاورزی و یک مرحله بعد از کشاورزی می‌شود که این فعالیت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، گفت: یک مرحله قبل از فعالیت‌های کشاورزی در واقع فعالیت‌های حوزه تولید نهاده‌های مرتبط با حوزه کشاورزی است‌.

  به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فعالیت‌های یک مرحله بعد از کشاورزی شامل فعالیت‌های حوزه صنایع تبدیلی است، ادامه داد: به این ترتیب فعالیت‌های یک مرحله قبل و یک مرحله بعد از کشاورزی مشمول معافیت از مالیات‌های مستقیم شدند.