• شماره خبر : 31032۲۹ ۹۷
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۴ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام تکنیسین، کاردان و کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی در بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران

    استخدام تکنیسین، کاردان و کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی در بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران
    تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۳۲۶۶ – ۰۹۱۲۵۲۱۲۷۱۱