• شماره خبر : 36826۲۰ ۹۷
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ آذر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام تکنیسین دامپزشکی جهت انجام امور درمانی در تهران

    به یک تکنیسین دامپزشکی جهت انجام امور درمانی در تهران نیازمندیم.

    شماره تماس:٠٩١٢۴٢٧٩۴٨١