• شماره خبر : 31036۲ ۹۶
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۴ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دامپزشک در شرکت امواج ساحل در زمینه نگهداری و انجماد ماهی

    استخدام دامپزشک در شرکت امواج ساحل در زمینه نگهداری و انجماد ماهی
    تلفن تماس: ۰۵۴۳۵۳۸۹۰۴۷ و۰۹۱۵۰۱۶۹۳۶۰