• شماره خبر : 39590۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۸ فروردین
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دانشجوی دامپزشکی یا دکتر دامپزشک (خانم) در یک کلینیک دامپزشکی واقع در تهران

    به یک دانشجوی دامپزشکی و یا دکتر دامپزشک (خانم) جهت کار در کلینیک دامپزشکی واقع در منطقه یک تهران نیازمندیم.

    تلفن: ۲۲۳۹۹۴۲۹ – ۲۲۳۹۹۴۱۰