• شماره خبر : 31319۳ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۴ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دو نفر دامپزشک عمومی آشنا با تلقیح مصنوعی یا معاینات بالینی تولید مثل در پژوهشگاه ابن سینا واقع در تهران

    دعوت به همکاری دو نفر دامپزشک عمومی آشنا با تلقیح مصنوعی یا معاینات بالینی تولید مثل در پژوهشگاه ابن سینا واقع در تهران.

    تلفن: ۲۲۴۰۴۱۴۴

    آدرس وب سایت پژوهشگاه ابن سینا: www.avicenna.ac.ir