• شماره خبر : 31945۲۳ ۹۷
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۶ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در تهران

    دکتر دامپزشک با مجوز مسئول فنی و پروانه مربوطه نیازمندیم.

    تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۸۳۵۰۴۸ – ۰۹۱۲۴۰۸۷۱۲۷