• شماره خبر : 37010۲۰ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۳ آذر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه در یک بیمارستان دامپزشکی واقع در گرگان

    دعوت به همکاری یک همکار دامپزشک در گرگان جهت مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی

    شماره تماس: ۰۹۱۱۲۷۳۹۵۶۱