• شماره خبر : 40122۲۹ ۹۸
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت
 • این صفحه را چاپ کن
 • استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه در بیمارستان دامپزشکی واقع در شهرستان خواف خراسان رضوی

   

  استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه در بیمارستان دامپزشکی واقع در خراسان رضوی (شهرستان خواف)

  تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۳۱۱۹۰۳ – ۰۹۱۵۵۳۲۸۳۹۴ – ۰۹۱۵۶۹۲۳۰۱۰


  کلید واژه ها: