• شماره خبر : 42901۲۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۹ مرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شرکت پخش دارو واقع در فریمان

    به یک نفر دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شرکت پخش دارو در فریمان (استان خراسان رضوی) نیازمندیم.

    آدرس ایمیل:  hakimgostaroffice@gmail.com