• شماره خبر : 37295۲۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱ دی
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک جهت شیفت شب یک بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران

    یک بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران از دامپزشک مجرب جهت شیفت شب دعوت به همکاری می نماید.

    تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۳۵۵۲۸۰