• شماره خبر : 26907۳۰ ۹۷
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۵ مهر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک جهت نماینده علمی شرکت کوبل دارو در استان مازندران

    دعوت به همکاری دکتر دامپزشک جهت نماینده علمی در شرکت کوبل دارو واقع در مازندران.

    ارسال رزومه به آدرس ایمیل: CV@cobeldarou.com