• شماره خبر : 34424۲۷ ۹۷
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ تیر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک جهت کارگاه بسته‌بندی واقع در استان یزد

    دعوت به همکاری دکتر دامپزشک آقا با سابقه کار مرتبط، جهت کارگاه بسته‌بندی، مسلط به زبان انگلیسی واقع در استان یزد.

    ارسال رزومه به آدرس ایمیل: info2ourhr@gmil.com