• شماره خبر : 33598۲ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱ خرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک در شرکت دارویی «آرنا حیات دانش» واقع در تهران

    استخدام دکتر دامپزشک به عنوان نماینده علمی در شرکت دارویی آرنا حیات دانش واقع در تهران.
    تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۸۲۶۱
    ارسال رزومه به آدرس ایمیل: company.employment2000@gmail.com