• شماره خبر : 38169۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۳ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک در یک شرکت کنسروسازی واقع در بندرانزلی

    استخدام یک نفر دکتر دامپزشک جهت مسئول فنی بهداشتی شرکت کنسرو سازی خزر تولید

    مکان: شهرستان بندرانزلی، واحد بسته بندی ماهی خام

    شماره تماس: ۰۹۱۲۶۴۸۲۰۷۳