• شماره خبر : 36464۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۷ آبان
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک در یک واحد بسته‌بندی واقع در رفسنجان

    دعوت به همکاری دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی بهداشتی بسته بندی واقع در رفسنجان
    تلفن: ۳۲۱۶۰۰۰۸