• شماره خبر : 38110۲۹ ۹۸
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۹ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک در یک کشتارگاه صنعتی دام واقع در همدان

    مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان، به استخدام یک نفر آقا دارای مدرک دکترا دامپزشکی نیازمند است.

    افراد دارای سابقه کار کشتارگاهی در اولویت می باشند.

    آدرس: همدان – کیلومتر ۱۵ جاده کرمانشاه – روبروی ایست بازرسی شهید زارعی