• شماره خبر : 34524۲۷ ۹۷
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۰ تیر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک و تکنیسین دامپزشکی در بیمارستان دامپزشکی مرکزی واقع در تهران

    بیمارستان دامپزشکی مرکزی واقع در تهران جهت تکمیل کادر درمانی خود از یک دامپزشک عمومی جهت شیفت شب و یک تکنیسین دامپزشکی دعوت به همکاری می نماید.

    شماره تماس: ۲۲۰۴۴۹۱۱