• شماره خبر : 33943۳۱ ۹۸
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۰ خرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک و کاردان دامپزشکی در شهرستان بیجار

    به یک نفر دامپزشک جهت فعالیت در داروخانه دامپزشکی به عنوان مسوول فنی و سه نفر کاردان دامپزشکی به عنوان واکسیناتور در استان کردستان شهرستان بیجار نیازمندیم.

    تلفن تماس: ۰۹۱۸۴۵۲۰۹۹۱