• شماره خبر : 36000۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۱ مهر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک و کاردان و کارشناس دامپزشکی در یک بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران

    استخدام کاردان دامپزشکی، کارشناس دامپزشکی و دکتر دامپزشک جهت شیفت روز و شب یک بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران

    تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۲۵۹۶۴۲