• شماره خبر : 36002۲۸ ۹۷
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۱ مهر
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام متخصص بیماری‌های داخلی دام کوچک در یک بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران

    به یک دکتر دامپزشک متخصص بیماری های داخلی دام کوچک در یک بیمارستان دامپزشکی واقع در تهران نیازمندیم.

    تلفن تماس: ۰۹۲۲۵۵۶۳۱۸۲