• شماره خبر : 40126۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام کاردان دامپزشکی در شهرک صنعتی پایتخت واقع در جاده خاوران

    استخدام کاردان دامپزشکی ترجیحاً از حومه شرق در شهرک صنعتی پایتخت، کیلومتر ۴۵، جاده خاوران

    تلفن تماس: ۰۲۳۳۴۵۷۲۲۸۸