• شماره خبر : 39569۲۹ ۹۸
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۷ فروردین
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام کاردان دامپزشکی در یک کشتارگاه طیور واقع در شهریار

    یک کشتارگاه طیور واقع در شهریار، نیازمند استخدام کاردان دامپزشکی می باشد.

    لطفا رزومه خود را به شماره زیر ارسال نمایید.

    تلفن: ٠٩١٢۶۶٠١٨٢٠