• شماره خبر : 40795۲۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام کارشناس دامپزشکی در بیمارستان دام‌های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

    استخدام کارشناس دامپزشکی با سابقه کار مرتبط، در بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

    داشتن یک قطعه عکس و کپی کارت ملی الزامیست.

    تلفن: ۴ تا ۶۶۹۰۷۷۷۲ و ۶۶۹۲۰۰۳۵