• شماره خبر : 38991۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۱ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام ۲ نفردکتر دامپزشک جهت کار در مجتمع کشتارگاه صنعتی در چابهار.

    استخدام ۲ نفردکتر دامپزشک جهت کار در مجتمع کشتارگاه صنعتی در چابهار.
    ▫️ شماره تماس: ۰۹۱۲۴۸۳۱۸۹۸