• شماره خبر : 38962۲۴ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۰ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • اضافه شدن روز به روز تعداد مدارک لازم برای خرید گوشت!

   

  تا همین چند ماه پیش، برای پرداخت وام های کلان این همه مدرک می خواستند؛ دیگر چیزی نمانده برای گرفتن گوشت، سند خانه و دو ضامن معتبر هم درخواست کنند!
  به قول یکی از همکاران، در صورت ادامه سیاست های فعلی، تا چند وقت دیگر هر کسی که بخواهد گاو و گوسفند ببیند، فقط باید به باغ وحش ها مراجعه نماید!!


  کلید واژه ها:
  ,