• شماره خبر : 37014۴ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۳ آذر
 • این صفحه را چاپ کن
 • شرکت ها برای واردات مواد اولیه مکمل ها و پرمیکس های دامی اقدام کنند

  سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه ای برای تامین به موقع اقلام دارویی دامپزشکی از شرکت ها و تولیدکننده های دارو و مواد اولیه خواست تا برای واردات مواد اولیه دارای گواهی ثبت از این دفتر اقدام کنند.

  اطلاعیه سازمان دامپزشکی

  براساس اطلاعیه سازمان دامپزشکی؛

  شرکت ها برای واردات مواد اولیه مکمل ها و پرمیکس های دامی اقدام کنند

  سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه ای برای تامین به موقع اقلام دارویی دامپزشکی به ویژه مواد اولیه مورد استفاده در مکمل ها و پرمیکس های دامی، از شرکت ها و تولیدکننده ها خواست تا برای واردات مواد اولیه دارای گواهی ثبت از این دفتر اقدام کنند.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دفتر دارو و درمان این سازمان با توجه به ضرورت استفاده از تمام توان کارخانجات تولید کننده داخلی و لزوم تامین به موقع اقلام دارویی دامپزشکی به ویژه مواد اولیه مورد استفاده در مکمل ها و پرمیکس های دامی، اطلاعیه صادر کرد.

  بر اساس این اطلاعیه، از شرکت ها و تولیدکننده های دارو و مواد اولیه خواسته شده تا برای واردات مواد اولیه دارای گواهی ثبت از این دفتر اقدام کنند.

  در این اطلاعیه با نام بردن از مواد اولیه دارای گواهی ثبت مورد درخواست این دفتر تاکید شده است: با وجود آن که واردات شش قلم ماده اولیه نام برده در این اطلاعیه در اولویت کاری این دفتر است، اما در صورت عدم امکان واردات از منابع ثبت شده، به سرعت نسبت به ارائه درخواست ثبت از منابع جدید اقدام گردد.

  مواد اولیه درخواستی  دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور به شرح زیر است:

  ۱-Vitamin A

  ۲-Vitamin D3

  ۳-(Vitamin B3(calpan

  ۴-MCP

  ۵-DCP

  ۶-Feed Grade phosphoric Acid