• شماره خبر : 38989۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۱ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • اعلام نیازبه همکاری کاردان و کارشناس دامپزشکی آقا به عنوان ناظر بهداشتی کشتارگاه در رشت.

    اعلام نیازبه همکاری کاردان و کارشناس دامپزشکی آقا به عنوان ناظر بهداشتی کشتارگاه در رشت.
    ▫️ شماره تماس تلگرام(جهت ارسال رزومه کاری): ۰۹۰۳۵۰۶۶۱۲۴