• شماره خبر : 36539۲۷ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۳ آبان
 • این صفحه را چاپ کن
 • افزایش ۳۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی

  شاخص کل قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در تابستان سال 97 به عدد ٣٥٤,٥٥ رسيد که ٢٧.٤٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) افزایش و ٣٣.٦١ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)، افزايش داشته است.

  محصولات مرغداري‌هاي صنعتي

  مرکز آمار ایران اعلام کرد:

  افزایش ۳۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی

  شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان سال ۹۷ به عدد ٣۵۴,۵۵ رسید که ٢٧.۴٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ٣٣.۶١ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ٣٠.۵٨ و ٢٣.۶۶ درصدی، افزایش ٢٧.۴٨ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده اند.

  همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٢٧.٣۵ و ۵۵.٢٨ درصد افزایش، موجب افزایش ٣٣.۶١ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده اند. در صد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩۶، معادل ١٩.٣٢ درصد (تورم سالانه) بوده است.

   

   

  شاخص استانی

  بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ۹۷ نشان می دهد که تمام استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیلان و کردستان با ۵٨,٢٩ و ۵٧.٣۴ درصد است. همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند، به طوری که استان تهران با ٧٧.٢٢ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

   

  شاخص گروه های اصلی

  مرغ

  در تابستان ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به ٣٧۶,٧۵ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٣٠.۵٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧.٣۵ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٢٨.۵۵، ٢٩.٠١ و ٣۶.٧١ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته­اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٣١.۴٧ ،٢٣.٩٣ و۴١.٠٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته اند.

   

  تخم مرغ

  در تابستان ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به ٣٠١,۵۶ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢٣.۶۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.٢٨ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ١٨.٩٢ و ٢٧.٧٨ درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٢.۵٧، ٨٠.٢٨ درصد افزایش داشته است.

   

  سایر

  این گروه شامل کود است، در تابستان ١٣٩٧ شاخص کود به ٨۴٠,۶٩ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۵.١٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٢٠ درصد کاهش یافته است.