• شماره خبر : 42860۲۵ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۰ مرداد
 • این صفحه را چاپ کن
 • انتقاد تند وزیر جهاد کشاورزی از سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی منشاء تسری به سایر بخش های وزارتخانه بمنظور تعادل بودجه جاری برمبنای مدیریت کاهش هزینه بی نتیجه و افزایش فایده معنا دار

  تردیدی نیست سیستم مدیریتی، ساختاری و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی دهه هاست یکنواخت و قدیمی شده است مدیرانِ عالی ارتقاء سطح آموزشی مبتنی بر متدولوژی علمی و پیشرفته مدیریتی حاصل نکرده اند متاسفانه ساختار برنامه‌ریزی و بودجه تبدیل به ساختار تقسیم بودجه شده است...

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی

  ”انتقاد تند وزیر جهاد کشاورزی از سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی منشاء تسری به سایر بخش های وزارتخانه بمنظور تعادل بودجه جاری برمبنای مدیریت کاهش هزینه بی نتیجه و افزایش فایده معنا دار،“

  تردیدی نیست سیستم مدیریتی، ساختاری و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی دهه هاست یکنواخت و قدیمی شده است مدیرانِ عالی ارتقاء سطح آموزشی مبتنی بر متدولوژی علمی و پیشرفته مدیریتی حاصل نکرده اند متاسفانه ساختار برنامه‌ریزی و بودجه تبدیل به ساختار تقسیم بودجه شده است آثاری از برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت کنترل پروژه امروزی PMBOK نیست بودجه‌ای که تبدیل به سرمایه‌گذاری هدفمند درچرخه امور اقتصادی نشود رشد و توسعه معناداری اتفاق نخواهد افتاد.

   

  تحول در نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی وزارتخانه با بازنگری شرایط سنتیِ حاکم، الزامیست. کوتاهی کرده ایم انتقاد جناب وزیر ازهزینه های هنگفتِ جاری وبی فایده فقط مشکلِ جاری وزارت جهاد کشاورزی نیست.

   

  بلکه ساختار اجرایی دولت درجمهوری اسلامی بسیار حجیم، متورم دست و پاگیر شده است. به هیچ عنوان شرح مشاغل تعریف شده مؤثری برای انبوه پرسنلی به خدمت گرفته ندارند!! و کنترلی هم نیست دولت به زور بتواند جوابگوی هزینه جاری حقوق ودستمزد پرسنل بکارگرفته بی هدف و سامانِ خود باشد!! ازطرفی توانِ برون رفت از مخمسه بودجه‌ای سرسام آورِ جاری بدلیل ساختار مدیریتی گسترده و ناکارآمدِ منسوخ شده دولتی خود ایجاد کرده حاکم بر دستگاههای اجرایی نیست!! عملاً دولت قفل شده است!! و آنچه که مطرح نیست وظیفه اصلی و مدیریت حاکمیتی بر سیستم اقتصادی لجام گسیخته است!! که امیدواریم مناقشات خسته کننده برجام و هسته ای که بیش از ۳۰ سال پس ازدفاع مقدس ۸ ساله، زمامداران را از حیطه مسوولیت کشورداری به معنای عام خارج نموده است!! انشاءالله فروکش کند. تا دولت نیم نگاهی به فرصت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور با تغییرات گسترده نظام ساختاری، مدیریتی و برنامه‌ریزی درکشورداشته باشد!!؟ وبنا به نظریه “روستو” خیزاقتصادی از مبنائی شایسته فرضاً کشاورزی ودامپروری بابرنامه‌ریزی استراتژیک هرچند بسیاردیر شده، (انتظاربود دکترین کشاورزی محور توسعه اقتصادی باشد!!) آغاز گردد!!؟ درحالیکه هم اکنون بسیاری از امکانات اقتصادی زیربنایی بخش کشاورزی منجمله در حیطه مدیریتی آموزش و ترویج کشاورزی، کشت و صنعت های بزرگ الگو گرفته ازکشاورزی پیشرفته آمریکا، شرکتهای سهامی زراعی، تعاونیهای تولید الگو گرفته ازکیبوتص ها و موشاوی های رژیم صهیونیستی قبل انقلاب و….… از حیضّ ِانتفاع خارج و جایگزین ساختاری و مدیریتی مناسبی نداشته است در حالیکه جذب پرسنل و هیئت علمی علی دوام گسترش پیدا کرده است که اکثراً بجای آموزش و ترویج و تحقیقاتِ علمی راهبردی وتجاری نافع برای بخش کشاورزی وکشاورزان، متأسفانه نسبت به کپی برداری وانتشاراتِ خود جهت ارتقاء سطح علمی و دریافتی بیشتر تلاش بی حدوحصری دارند!! مدیریت سازمانی صددرصد اشکال دارد، که بقول جناب مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی، هزینه‌های سازمان تحقیقات آموزش ترویج چند ده برابر در آمد حاصله است!!؟ ساختار و سیستم مدیریتی و برنامه‌ریزی قدیمی مبتنی بر واحدهای دبیرخانه ای بوروکراتیک جواب نمی دهد!!

   

  فقط تبدیل به هزینه‌های جاری بیهوده و برگشت به عقب خواهد شد!! بطور نمونه در حوزه آموزش و ترویج نسبت به برنامه ریزی استراتژیک توسعه مهارت آموزی و توانمند سازی کشاورزان طرح اقدام مشترک ۳ جانبه شامل :
  سازمان نظام مهندسی (بخش خصوصی اجرایی)، سازمان آموزش فنی حرفه ای وزارت کار تعاون رفاه اجتماعی، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی را مبتنی بر استاندارد گستره دانشِ مدیریتی و مدیریت کنترل پروژه PMBOK مطرح کردیم که بجای عملیات اداری دبیرخانه ای تبدیل به سالن مدیریت کنترل پروژه سراسری مهارت آموزی و بجای نامه نگاری وقت گیر با سیستم پیشرفته گانت چارت ویا dashboard روزانه بصورت سیستمی و گرافیکی، کنترل پروژه و دستورات اجرایی سیستمی یا ازطریق ویدئو کنفرانس، ازسوی مدیرانِ هماهنگی ابلاغ و سرعت داده شود!! وضعف و قوت های طرح، روزانه تجزیه و تحلیل علمی و پیشنهاداتِ استراتژیک به مسوولین ورؤسای سازمانی ذیربط جهت تصمیم گیری اجرای طرحهای توسعه ای پیشرفته ارائه گردد. ازسال ۲۰۰۰ میلادی نظام مدیریتی برنامه‌ریزی و مدیریت کنترل پروژه PMBOK جایگزین سیستم برنامه‌ریزی جامع غیر قابل انعطاف در شرایطِ مختلف محیطی شده است لازم به ذکر است که نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک با مدیریت کنترل پروژه (مدل پروژه محوری و تحویل یکپارچه پروژه های طراحی و زمانبندی شده با سامانه ودیسیپلین مدیریتی ماتریسی IPD) هرگز بن بست ندارد و بصورت سیستمی با نقشه راه و افق وچشم انداز طراحی شده قابلیت ارتقاء سطح در شرایط محیطی داخلی و برون سازمانی دارد،

   

  بااحترام علی تقی خانی
  تحلیل گرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کشاورز