• شماره خبر : 36988۲۶ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۲ آذر
 • این صفحه را چاپ کن
 • اندر حکایت ناسازگاری شیر و لبنیات و دل دردهای کُشنده!

  در زمانه دور، مردی بود که بسیار خربزه دوست می داشت و از قضا روزی که چند خربزه شیرین خورده بود، در راهی به دوره گردی رسید که کوزه های عسل می فروخت. مرد خربزه دوست که دوباره هوس خربزه کرده بود، از دوره گرد پرسید که آیا خربزه هم در توبره اش دارد؟ دوره گرد در پاسخ گفت که شیرین تر از خربزه دارد و یک کوزه عسل به مرد فروخت. مرد هنوز چند ملاقه از عسل نخورده بود که به دل درد شدیدی گرفتار آمد و نزد حکیم رفت. حکیم از او پرسید چه خورده ای و مرد گفت: چند پاره خربزه و چند ملاقه عسل! حکیم بر آشفت و گفت که خربزه و عسل با هم سازگاری ندارند و علت دل درد تو نیز این باشد. مرد که از درد به خود می پیچید، ناله کنان پاسخ داد: خربزه و عسل با هم نمی سازند؟ چه حرفها حکیم باشی! حالا که خربزه و عسل با هم ساخته اند و مرا بیچاره کرده اند!

  مولود غلامی

  اندر حکایت ناسازگاری شیر و لبنیات و دل دردهای کُشنده!
  مولود غلامی- روزنامه نگار

  در زمانه دور، مردی بود که بسیار خربزه دوست می داشت و از قضا روزی که چند خربزه شیرین خورده بود، در راهی به دوره گردی رسید که کوزه های عسل می فروخت. مرد خربزه دوست که دوباره هوس خربزه کرده بود، از دوره گرد پرسید که آیا خربزه هم در توبره اش دارد؟ دوره گرد در پاسخ گفت که شیرین تر از خربزه دارد و یک کوزه عسل به مرد فروخت. مرد هنوز چند ملاقه از عسل نخورده بود که به دل درد شدیدی گرفتار آمد و نزد حکیم رفت. حکیم از او پرسید چه خورده ای و مرد گفت: چند پاره خربزه و چند ملاقه عسل! حکیم بر آشفت و گفت که خربزه و عسل با هم سازگاری ندارند و علت دل درد تو نیز این باشد. مرد که از درد به خود می پیچید، ناله کنان پاسخ داد: خربزه و عسل با هم نمی سازند؟ چه حرفها حکیم باشی! حالا که خربزه و عسل با هم ساخته اند و مرا بیچاره کرده اند!
  حالا این روزها حکایت خربزه و عسل را می توان به بسیاری از موارد در کشور تعمیم داد و تعبیر کرد به ویژه در محصولات لبنی که سال هاست دو صنعت دامپروری و لبنی با هم بر سر قیمت جدال می کنند و به اصطلاح و در ظاهر ناسازگارند اما در عمل، چنان می شود که دل درد و ناراحتی برای مصرف کنندگان و مردم به بار می آید آن هم با افزایش گاه و بیگاه و به قول تعزیراتچی ها؛ افزایش خودسرانه قیمت ها….!
  در ادامه این جنگ و جدل های چندین و چند ساله، یکی دو هفته پیش نماینده دامپروران کشور خرسند و شادمانه خبر مصوبه جدید قیمت شیر خام را به برخی خبرگزاری ها داد و گفت که پس از مدت ها موفق شدند صنایع لبنی را قانع کنند تا نرخ شیر خام را به قیمت مناسب هر کیلوگرم ۲۰۰۰ تومان برسانند. البته این خبر از سوی رییس اتحادیه مرکزی دامداران نیز تایید شد اما پس از گذشت چند روز سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که چنین مصوبه ای وجود ندارد و این موضوع به عنوان خروجی نشست ستاد کارگروه تنظیم بازار بوده است و نباید رسانه ای می شد.
  در ادامه این جدل ها، صنایع لبنی اما چراغ خاموش و بدون سروصدا- برای چندمین بار در شش ماهه گذشته- قیمت محصولات خود را افزایش دادند که منجر به واکنش سازمان بازرسی کشور و گویا پرونده های تخلفاتی هم تشکیل شد.
  تجربه نشان داده است که در چنین مواردی، پس از محرز شدن تخلف، صنایع مشمول جریمه دولت می شوند اما قیمت ها همچنان باقی می مانند تا مردم بیچاره که این بار نه خربزه ای گیرشان آمده و نه توان خریدن عسل را دارند، تنها با خوردن نان و ماست یا لقمه ای نان و پنیر با یک پیاله شیر، به چنان دل دردی گرفتار آیند که دیگر هوس خوردن نکنند!
  نتیجه اخلاقی که می توان از این تشبیه و تمثیل گرفت اینکه؛ ماست و شیر و پنیر با هم سازگارند اما خریدن و خوردن آنها ما را به دل درد دچار می کند و به اصطلاح حکما، سازگار نیستند…!