• شماره خبر : 34922۴ ۹۸
 • تاریخ انتشار : جمعه, ۱۲ مرداد
 • این صفحه را چاپ کن
 • اهمیت تامین نور موردنیاز مرغداری ها و تاثیر آن بر گسترش صنعت طیور

  روشنایی موردنیاز مرغداری ها، تاکنون براساس پارامترهای درک انسان از نور اندازه گیری می شد، اما چشم پرندگان تفاوت های قابل توجهی به ویژه در حساسیت نسبت به طیف های نوری و توانایی تصمیم گیری در پاسخ به محرک های متنوع زودگذر را دارد.

  اهمیت تامین نور موردنیاز مرغداری ها و تاثیر آن بر گسترش صنعت طیور

  روشنایی موردنیاز مرغداری ها، تاکنون براساس پارامترهای درک انسان از نور اندازه گیری می شد، اما چشم پرندگان تفاوت های قابل توجهی به ویژه در حساسیت نسبت به طیف های نوری و توانایی تصمیم گیری در پاسخ به محرک های متنوع زودگذر را دارد.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از poultryworld، گروهی از دانشمندان که درباره علوم کاربردی طیور مطالعه می کنند، اعلام کرده اند که تفاوت های آناتومی و فیزیولوژیکی چشم انسان با پرندگان، باید در اندازه گیری نور مرغداری ها مدنظر قرار بگیرد.

   

  نقش نور در شیوع کانی بالیسم

  تحقیقات نشان می دهد که نور نقش مهمی در گسترش خودخوری طیور (کانی بالیسم) دارد. براساس آخرین مطالعه محققان که در نشریه بین المللی  Lohmann Tierzucht منتشر شد، نور مناسب باید تمام طیف های نوری از جمله UV-A را پوشش دهد.

  رنگ روشن (کلوین) برای ارزیابی طیف نور کافی نیست، زیرا تنها طول موج را با شدت حداکثر نشان می دهد.

  بر این اساس، فرکانس نور منتشر شده در مرغداری ها باید حداقل ۱۲۰ هرتز باشد که توصیه می شود حاشیه امن مناسبی نیز برای آن تعریف شود.

  با این وجود، مقایسه منابع مختلف نوری مورداستفاده در مرغداری ها نشان می دهد که باید تحقیقات بیشتری برای بهبود کیفیت روشنایی در محل نگهداری طیور انجام شود.

   

  توسعه آزمایشات شدت نور

  روش های آزمایش شدت نور در مرغداری ها باید توسعه پیدا کند. به طور معمول شدت نور در مرغداری ها با لوکس مترها (lux meters) اندازه گیری می شوند. با این روش نور UV-A تشخیص داده نمی شود، حتی اگر این طول موج های ماوراء بنفش به ادراک روشنایی در پرندگان کمک کند.

  بنابراین، ممکن است پرنده محیط زندگی خود را روشن تر از آنچه که اندازه گیری نشان داده است، مشاهده کند.

  به عنوان یک رویکرد عملی، تست شدت نور در مناطق کاربردی سیستم های بدون قفس (به عنوان مثال فیدر و منطقه استراحت) با تنظیمات متنوع برای عملکردهای مختلف توصیه می شود.