• شماره خبر : 37418۲۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۸ دی
  • این صفحه را چاپ کن
  • اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه

    اولین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در تاریخ 3 الی 6 دی ماه 1397 برگزار شد.