• شماره خبر : 37734۲۶ ۹۸
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۲۲ دی
 • این صفحه را چاپ کن
 • ایجاد ۷۰ هزار شغل جدید با اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری

  مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با جذب حدود ۶۵ درصد از منابع ۶ هزار میلیارد تومانی مرحله اول قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۷۰ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

  اشتغال پایدار روستایی

  مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

  ایجاد ۷۰ هزار شغل جدید با اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری

  مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با جذب حدود ۶۵ درصد از منابع ۶ هزار میلیارد تومانی مرحله اول قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۷۰ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: بخش کشاورزی در زمان های سخت نشان داد که از مزیت های مهم کشور است.

  وی افزود: بخش کشاورزی علاوه بر خودکفایی می تواند عنوان منبع درآمد به جای نفت برای کشور شناخته شود.

  خالدی گفت: نرخ رشد کشاورزی در سال های گذشته به طور متوسط چهار درصد بوده و ۳۰ درصد از سهم تولید ناخالص ملی وابسته به کسب و کارهای بخش کشاورزی است.

  مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر چه اشتغال مستقیم بخش کشاورزی در کشور ۱۰ درصد است اما یک سوم مجموع اشتغال در کشور وابسته به بخش کشاورزی است.

  خالدی گفت: در ۸۵ تا ۹۰ درصد محصولات کشاورزی کشور به خودکفایی رسیده ایم و این بخش یک دهم بخش صنعت نیاز به منابع ارزی دارد.

  وی افزود: تبدیل کشاورزی تولید محور به کشاورزی بازار محور و توسعه کشاورزی قراردادی از جمله برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.

  مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ۵ سال گذشته ظرفیت جذب مواد خام در بخش کشاورزی حدود دو برابر شده و ظرفیت سردخانه ها در این بخش ۵۰ درصد افزایش یافته است.

  خالدی افزود: طی ۵ سال گذشته شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدرن سازی و نوسازی واحد های تولیدی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

  وی گفت: ۹۵ درصد برداشت گندم کشور مکانیزه است و ضایعات گندم به چهار درصد کاهش یافته است.

  مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با جذب حدود ۶۵ درصد از منابع ۶ هزار میلیارد تومانی مرحله اول قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۷۰ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی ایجاد شده است.