• شماره خبر : 19769۲ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۲ آذر
  • این صفحه را چاپ کن
  • بازدید از قلب آنزیم سازی و تولید ضد کوکسیدیوز اروپا Huvepharma

    گروهی از کارشناسان و تولیدکنندگان برتر ایرانی از کارخانه Huvepharma بازدید نمودند.


    کلید واژه ها:
    , ,