• شماره خبر : 30971۷ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۹ بهمن
 • این صفحه را چاپ کن
 • بودجه ۹۷ بازتاب اعتراض گرسنگان نیست !

  بودجه نویسی در هر کشور بر پایه برنامه های راهبردی ، اسناد بالادستی و افق های ترسیم شده برای توسعه کشور استوار است و در ایران نیز بعد از سپری شدن جنگ هشت ساله برنامه های متعدد ۵ ساله در دستور کار دولت ها قرار گرفت و افق ترسیمی تحت عنوان برنامه ۲۰ ساله نظام یعنی افق ۱۴۰۴ که اهداف عالیه آن رسیدن به کشور اول منطقه از ابعاد مختلف بوده و گذر از کشور درحال توسعه به توسعه یافتگی مد نظر سیاست گذران کلان کشور بوده و هست.

  بودجه نویسی در هر کشور بر پایه برنامه های راهبردی ، اسناد بالادستی و افق های ترسیم شده برای توسعه کشور استوار است و در ایران نیز بعد از سپری شدن جنگ هشت ساله برنامه های متعدد ۵ ساله در دستور کار دولت ها قرار گرفت و افق ترسیمی تحت عنوان برنامه ۲۰ ساله نظام یعنی افق ۱۴۰۴ که اهداف عالیه آن رسیدن به کشور اول منطقه از ابعاد مختلف بوده و گذر از کشور درحال توسعه به توسعه یافتگی مد نظر سیاست گذران کلان کشور بوده و هست.

  رسیدن به افق چشم انداز نیازمند تحقق تمامی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت با رشد اقتصادی مناسب و هماهنگ برای دستیابی به اهداف می باشد
  متاسفانه تا کنون این نگاه به مدیریت تحقق نیافته است و اغلب فعالیتهای دولت ها به اجرای برنامه های سطحی و مقطعی و در نهایت روزمرگی بوده است.
  با شعار و وعده رضایت واعتماد ملی ایجاد نمی شود و عامه مردم و کارشناسان جامعه با ارائه بودجه ۹۷ فهمیدند که تا تحقق وعده ها و دستیابی به حداقل رفاه نسبی در کنار اشتغال زایی و مهار تورم باز فرسنگها فاصله است و گویی دولت پس از اخذ رای ملت ، دوباره به همان روش و شیوه خودش بازگشت و به همین دلیل است که عامه مردم و کارشناسان از هم اکنون چشم براه رسیدن انتخاباتهای بعدی روزشماری می کنند !!!.
  قانون گذاران نیز در طول چهار دهه گذشته در قوه مقننه قوانینی را تصویب و ابلاغ کردند که دارای وحدت و انسجام لازم برای بسیج همه جهت تلاش برای توسعه همه جانبه کشور نیست و در اغلب موارد با اهداف و حتی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشورمغایریت دارد .
  در این بین نهادهای مطالعاتی ، علمی دانشگاهی و مراکز نظارتی هم هیچ تحلیلی ازعملکردها در سنوات گذشته و حال نداشتند تا ضعف برنامه ها عیان شود و زمینه اصلاح سیاست ها انجام پذیرد و عمده ضعف به مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات برمیگردد.
  باید اذغان کنیم که عملکرد دولتها که نشات گرفته از توانمندی مجلس در قانون گذاری- نظارت – پرسشگری از دولت و پاسخگویی به طبقات مختلف مردم بوده است . و کاستی کارکرد آن وضع را بجای رساند که الان معضل بیکاری ، رکود اقتصادی ، فقر و به مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی و در نهایت استقلال اقتصادی و .. پیامد آن است و هر روز به ناهنجاریهای اجتماعی نشأت گرفته از سیاست های غلط در کشور افزوده میشود.
  در این بین خواص بی بصیرت و افراد فرصت طلب بیت المال را به بیت الحال تبدیل کرده و بعضا سرمایه کشور را به تاراج برده و میگریزند!!!.
  با تحلیل نوشتار فوق باید توجه داشت که آیا دولت دوازدهم و مجلس فعلی به این نتیجه واقف شده اند که ملت دیگر یارای گذران زندگی با معیشت حداقلی را ندارد؟ و بعضا سو تغذیه در دهک های پایین جامعه فاجعه آمیز شده است؟و
  یا تفکر پوپولیستی باز حاکم بر بدنه مدیریت کشور شده و فقط میخواهند خود را از وقایع تبرئه کنند و همدیگر را مقصر بدانند.
  آیا عدم رای به کلیات لایحه بودجه مبتنی بر درک صحیح اعتراض گرسنگان بوده یا به دنبال تفکر بازی در زمین حریف برای برد در ۹۸ می باشد؟
  متاسفانه بنظر می رسد که نگاه مجلس با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد و در طول مدت جلوس بر صندلیهای سبز بهارستان از جامعه فاصله معنا داری یافته اند و در بدنه دولت نیز افراد خاص بر صندلی موروثی مدیریت چنبره زده اند و روحیه و ظرفیت استفاده از توان مشاوره ای و مدیریتی سایرین را برنمی تابند و این زنجیره ناکارآمدی کماکان می چرخد.
  با اینحال این حرکت مجلس در عدم تصویب کلیات بودجه ۹۷ را باید به فال نیک گرفت و دقت و مداقه بیشتری از کارکرد مجلس را به نفع مردم چشم انتظار شد.
  دولت باید تغییر رویکرد داده و بودجه را رفاهی تنظیم کند و بجای بنگاه داری با واگذاری تصدی گری های خود ، اصل ۴۴ را بصورت واقعی اجرا کند و با روتق اقتصادی ارزش پول ملی را ارتقا دهد که اگر چرخ صنعت و کشاورزی و خدمات به حرکت در آید رکود اقتصادی رخت خواهد بست.
  نگارنده انتظار دارد بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب و در آستانه یوم ا… دهه فجر دولت و مجلس از توان کارشناسی و تجربیات همه متخصصان و اندیشمندان با هر فکر و اندیشه استفاده بهینه نمایند و در برنامه ریزیها این تخصص و تجربیات استفاده واقعی گردد . معاش ملت جای آزمون و خطا نیست . ای برادر !!!!

  سید موسی میرنژاد – فعال سیاسی- بهمن ماه سال ۱۳۹۶