• شماره خبر : 36504۲۹ ۹۸
 • تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۰ آبان
 • این صفحه را چاپ کن
 • تغییرات آب و هوایی، آلودگی محصولات زراعی به مایکوتوکسین را افزایش می دهد/ محصولات تراریخته هم در امان نیستند

  بر اساس تحقیقات جدید پژوهشگران در انگلیس، تغییرات آب و هوایی مانند افزایش دما و دی اکسید کربن، رطوبت زیاد و خشک سالی، آلودگی مایکوتوکسین در نهاده های خوراک و مواد غذایی را افزایش می دهد.

  مایکوتوکسین

  بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان؛

  تغییرات آب و هوایی، آلودگی محصولات زراعی به مایکوتوکسین را افزایش می دهد/ محصولات تراریخته هم در امان نیستند

  بر اساس تحقیقات جدید پژوهشگران در انگلیس، تغییرات آب و هوایی مانند افزایش دما و دی اکسید کربن، رطوبت زیاد و خشک سالی، آلودگی مایکوتوکسین در نهاده های خوراک و مواد غذایی را افزایش می دهد.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از Feednavigator، پروفسور نارش ماگان، استاد قارچ شناسی کاربردی، خاک و کشاورزی دانشگاه کرانفیلد بریتانیا، در این باره می گوید: آزمایش های متعددی را در فضاهای کنترل شده و با شرایط مختلف آب و هوایی انجام دادیم.

  وی می افزاید: برای نمونه در یکی از نتایج به دست آمده، با تغییر شرایط آب و هوا، یک محرک تولید آفلاتوکسین در ذرت به وجود آمد.

  پروفسور ماگان می گوید: مهم نیست که ذرت تراریخته یا غیرتراریخته باشد. تیم ما روی هر دو نوع ذرت مطالعاتی را انجام داد و نتایج مشابهی را به دست آورد.

  تلاش برای پیشگیری از تاثیرات تغییر آب و هوا بر غلات و گسترش آلودگی مایکوتوکسین در غذا و خوراک در جهان رو به گسترش است.

  به گفته پروفسور ماگان، گروه های دیگری مانند تیم تحقیقاتی وزارت کشاورزی آمریکا نیز روی اثرگذاری سطح بالای دی اکسیدکربن و خشک سالی در گسترش فومونیزین ها (نوعی مایکوتوکسین) مطالعه کرده اند که نتایج آن یافته های گروه تحقیقاتی دانشگاه کرانفیلد را تایید می کند.

  ماگان می گوید: یک روش دیگر هم وجود دارد که تغییرات محیطی باعث تشدید آن و گسترش مایکوتوکسین و در نتیجه خسارت به زنجیره خوراک و غذا شود.

  وی می افزاید: سیستم های نظارتی و همچنین دیدگاه ما نسبت به کنترل مایکوتوکسین نیازمند تغییرات است. وقتی به کپک های قارچی درگیر در تولید مایکوتوکسین نگاه می کنیم، به گسترش سریع تر آن بر اثر تغییرات محیطی پی می بریم.

  پروفسور دانشگاه کرانفیلد بریتانیا همچنین نسبت به تشدید استرس گیاهان و گسترش آفت ها به دلیل تغییرات آب و هوا و اثرگذاری آن بر کاهش محصولات کشاورزی هشدار داد.

  این پژوهشگر دانشگاهی می گوید: بسیاری از کپک های قارچی بیش از یک توکسین تولید می کنند که در اثر تغییرات آب و هوا، می تواند از یک توکسین به دیگری انتقال پیدا کند. شاید سایر توکسین ها مهم تر باشند و ما برای مقابله با آنها آمادگی نداشته باشیم. اینها موضوعاتی است که باید در امنیت غذایی و تولید پایدار مورد توجه قرار گیرد.