• شماره خبر : 33877۳۱ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۳ خرداد
 • این صفحه را چاپ کن
 • توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی در آبزیان

  سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد؛ به منظور کاهش مقاومت ضدمیکروبی در ماهی های پرورشی، باید بدانیم باید نوع باکتری که آبزیان را با مشکل مواجه کرده است، شناسایی کرد.

  توصیه های سازمان بهداشت جهانی

  توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی در آبزیان

  سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد؛ به منظور کاهش مقاومت ضدمیکروبی در ماهی های پرورشی، باید بدانیم باید نوع باکتری که آبزیان را با مشکل مواجه کرده است، شناسایی کرد.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از allaboutfeed، توصیه های سازمان بهداشت جهانی (OIE) در این زمینه در Aquatic Animal Health code منتشر شده است.

  هفته گذشته، کشورهای عضو این سازمان هشتادوششمین جلسه خود را در پاریس برگزار کردند.

  ۱۸۱ کشور عضو OIE در مورد بازبینی استانداردها و راهنماهای بین المللی این سازمان به گفت وگو نشستند و در نتیجه به نظارت بیشتر دامپزشکی بر مقاومت ضدمیکروبی در حیوانات جهان رای دادند.

   

  مقاومت ضد میکروبی در گونه های ماهی

  عوامل ضدمیکروبی برای درمان و کنترل بیماری های عفونی در آبزیان ضروری به شمار می روند. با این حال، به منظور انتخاب و انتشار مناسب ضدمیکروبی و میکروارگانیسم های مقاوم، OIE فصل «مقاومت ضد میکروبی در آبزیان» را در Aquatic Animal Health Code آورده است.

  بنا بر اعلام OIE در وهله اول، انتخاب میکروارگانیسم ها اهمیت دارد. اطلاعات مربوط به مقاومت ضدمیکروبی در میکروارگانیسم هایی که موجودات آبزی را آلوده می کند، باید از طریق نظارت منظم ایزوله های آزمایشگاه های تشخیصی بدست آید.

  این ایزوله ها به عنوان عوامل بیماری مسری در حیوانات آبزی تعیین شده اند. از این رو، تمرکز برنامه های نظارتی بر میکروارگانیسم هایی که مرتبط با عفونت های رایج گونه های اصلی آبزی در ناحیه هستند، اهمیت دارد.

   

  استفاده از متدهای آزمایشگاهی

  OIEهمچنین اعلام می کند که در بحث روش های آزمایش ضدمیکروبی معتبر و استاندارد برای تعداد قابل توجهی از گونه های باکتریایی در آبزیان، کمبود وجود دارد.

  بنا بر اعلام این سازمان، وقتی  روش های معتبر در دسترس باشند، باید مورد استفاده قرار بگیرند و هرگونه انحراف از این روش ها باید به طور شفاف گزارش شود.

  برای آزمایشاتی که در گونه های باکتریایی بدون روش استاندارد صورت می گیرد، جزئیات کامل باید ارائه شود.

  براساس استانداردهای OIE یک برنامه نظارت و مراقبت باید شامل موارد زیر باشد:

  نتایج برنامه های نظارت و مراقبت، از جمله اطلاعات حائز اهمیت، باید برای استفاده ذینفعان منتشر شود.  داده های کمّی و معیارهای تفسیری نیز باید گزارش شوند.

  منبع: https://www.allaboutfeed.net/