• شماره خبر : 32693۱۹ ۹۷
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ فروردین
 • این صفحه را چاپ کن
 • تک نرخی شدن ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت

  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی با اشاره به سیاست حمایتی دولت از تولیدات داخلی در تامین نهاده های دام و طیور گفت: سیاست ارزی جدید دولت و تک نرخی شدن قیمت ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت.

  تک نرخی شدن ارز

  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی:

  تک نرخی شدن ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت

  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی با اشاره به سیاست حمایتی دولت از تولیدات داخلی در تامین نهاده های دام و طیور گفت: سیاست ارزی جدید دولت و تک نرخی شدن قیمت ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی با اعلام این مطلب گفت: تامین ارز با نرخ ارز مبادله ای قبلی برای واردات نهاده ها و سایر کالاهای اولیه برای تولید محصولات کشاورزی ضروری است، بنابراین سیاست حمایتی دولت از تولیدات داخلی در تامین نهاده های دام و طیور به عنوان کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت و از این رو هیچ نگرانی برای تولیدکنندگان صنعت دامپروری کشور در این خصوص وجود ندارد.

   

  افزایش نرخ نهاده ها در بازار جهانی

  تورج صارمی سهم عمده تغییرات قیمت برخی از نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا در طول هفته های اخیر را متاثر از افزایش نرخ نهاده ها در بازار جهانی و به دلیل بروز خشکسالی، کاهش سطح زیرکشت و تغییر الگوی کشت دانه های روغنی در تعدادی از کشورهای تولید کننده عمده و همچنین پایان فصل برداشت لوبیای سویا در این کشورها عنوان کرد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گفته وی تامین نهاده های اساسی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو مورد نیاز توسط شرکت های بخش خصوصی و دولتی انجام می شود و این گونه نهاده ها با اعمال سیاست های تنظیم بازار و نظارت مستمر بر روند عرضه، در اختیار اتحادیه ها و تشکل ها استانی و در نهایت تولیدکنندگان بخش قرار می گیرد.

   

  نظارت دستگاه های مسئول بر عرضه نهاده ها

  صارمی گفت: با توجه به سیاست های مذکور و با عنایت به این نکته که واردکنندگان نهاده های دامی در سال گذشته با تخصیص ارز مبادله ای اقدام به خرید و تامین نهاده ها کرده اند با اعلام نرخ جدید ارز، نباید افزایش قیمت نامتعارفی در این کالاها توسط بخش خصوصی اعمال شود و در این خصوص دستگاه های مسئول با رصد مستمر، قیمت عرضه نهاده ها در بازار را نظارت خواهند کرد.

  وی اظهار داشت: با توجه به شروع فصل برداشت جو در کشور و تامین این نهاده از منابع تولید داخلی پیش بینی می شود ضمن عرضه مناسب نهاده مزبور بین تشکل های دامی مرتبط، قیمت آن نیز در روزهای آینده تعدیل و با توجه به آمادگی کامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در عرضه نهاده های دامی در قیمت حاشیه بازار، بخشی از نیاز پرورش دهندگان دام و طیور کشور در این خصوص نیز تامین شود.