• شماره خبر : 40744۲۴ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت
 • این صفحه را چاپ کن
 • جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا در شرکت های خوراک دام انگلستان

  دو شرکت خوراک دام انگلستان، به تازگی کلزا را به عنوان یک ماده تشکیل دهنده خوراک دام با پتانسیل واقعی برای برآورده ساختن نیازهای پروتئینی دام این کشور معرفی کرده اند.

  کنجاله کلزا

  جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا در شرکت های خوراک دام انگلستان

  دو شرکت خوراک دام انگلستان، به تازگی کلزا را به عنوان یک ماده تشکیل دهنده خوراک دام با پتانسیل واقعی برای برآورده ساختن نیازهای پروتئینی دام این کشور معرفی کرده اند.

  شرکت Norvite بر روی کشت کلزا در داخل کشور و تهیه و تامین کنجاله کلزا بصورت ارگانیک متمرکز شده است و شرکت KW Alternative Feeds نیز بر روی افزایش پایداری در عرضه مواد پروتئینی، به ویژه برای گاوهای شیری متمرکز شده است.

  انگیزه هر دو شرکت از جایگزینی کلزا، ضعف شدن پوند انگلیس در برابر ارزهای دیگر است، زیرا هزینه مواد تشکیل دهنده خوراک وارداتی را افزایش می دهد.

  با توجه به این که تولید سویا در انگلستان کم است و چندین کارخانه بیوانرژی انگلستان نیز تعطیل شده اند که موجب کاهش تقریباً ۴٠٢ هزار تن خوراک تقطیری در سال شده است، شرکت KW کنجاله فشرده کلزا را به عنوان جایگزینی مناسب برای سویای وارداتی معرفی کرده است. این شرکت می گوید: کنجاله کلزا می تواند به عنوان جایگزین مستقیم برای کنجاله سویا باشد که علاوه بر افزایش تولید شیر، هزینه ها را ١۵٪‏ نیز کاهش می دهد.