• شماره خبر : 27277۳۰ ۹۷
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۹ مهر
 • این صفحه را چاپ کن
 • خراسان جنوبی: پرورش بیش از ۴۵۰ هزار قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان

  از ابتدای امسال و با نظارت های بهداشتی دامپزشکی بیش 450 هزار قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک در خراسان جنوبی پرورش و کشتار شد.

  از ابتدای امسال و با نظارت های بهداشتی دامپزشکی بیش ۴۵۰ هزار قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک در خراسان جنوبی پرورش و کشتار شد.

  سرپرست دامپزشکی استان خراسان جنوبی گفت: امسال از پرورش ۴۵۰ هزار قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک بیش از ۷۶۵ تن مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید شده است.

  محمد اصغرزاده با بیان اینکه ۷۰ درصد مرغ سبز تولیدی استان به خارج از استان ارسال می شود، افزود: امسال ۳۰۰ هزار قطعه به استانهای همجوار ارسال شد.

  وی با بیان اینکه دوره پرورش این مرغ حداکثر ۴۲ تا ۴۵ روز است، گفت: هر واحد پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک، در سال ۴ دوره جوجه ریزی دارد که کلیه مراحل اعم از پرورش، واکسیناسیون، اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای، بارگیری و نظارت در کشتارگاه ها تحت نظارت دامپزشکی انجام می شود.

  ۲۹ واحد پرورش مرغ سبز در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی فعال است.