• شماره خبر : 34503۲۷ ۹۷
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۹ تیر
 • این صفحه را چاپ کن
 • خراسان جنوبی: مشکل کمبود داروی دامی در استان نداریم

  رییس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: طی بازدید ها و بررسی های بعمل آمده از شرکت های پخش استان و داروخانه های دامپزشکی استان هیچ موردی از کمبود دارو در استان مشاهده نشد.

  خراسان جنوبی: مشکل کمبود داروی دامی در استان نداریم

  رییس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: طی بازدید ها و بررسی های بعمل آمده از شرکت های پخش استان و داروخانه های دامپزشکی استان هیچ موردی از کمبود دارو در استان مشاهده نشد.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی دکتر فاطمه صباغ زاده تصریح کرد: داروهای پر مصرف و مورد نیاز دام و طیور استان موجود است و در دسترس دامپزشکان و تولیدکنندگان در سراسر استان وجود دارد و در صورت نبود یک دارو از شرکت خاص، مشابه آن از شرکتی دیگر موجود می باشد.

  وی با بیان اینکه در کلیه شهرستان ها داروخانه دامپزشکی دایر است گفت: داروخانه های دامپزشکی استان بطور مستمر در حال خدمات دهی به بهره بردارن می باشند.

  رییس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان در ادامه با بیان این نکته که دامپزشکان بخش خصوصی و داروخانه های دامپزشکی در راستای حمایت از تولید و با ایجاد زیرساختهای بهداشتی مناسب برای صنعت دامپروری از طریق کنترل بیماری‌ها، نقش مهمی در ایجاد نظام دامداری و دامپروری قوی و نظام مند ایفا می‌کنند اظهار داشت:بخش خصوصی با ایجاد سیستم خود کنترلی و نظارت بر عملکرد مجموعه خود می‌توانند گام موثری را در افزایش بهره وری و رضایتمندی دامدارن بردارد.

  صباغ زاده در پایان با بیان اینکه مصرف دارو در حوزه دام باید منطقی باشد و بایستی از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کرد اظهار داشت: اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان در واقع به دنبال افزایش خدمات در حوزه بهداشت و کنترل بیماری ها و داروهای دامی است.

  وی از بهره بردارن خواست هرگونه شکایت و انتقاد و یا کمبود دارو را می توانند از طریق اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان و یا تلفن ۱۵۱۲ پیگیری نمایند.