• شماره خبر : 6691۲۷ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲ شهریور
 • این صفحه را چاپ کن
 • داملران رازك به داروسازي زاگرس فارمد تغيير نام داد

  شركت داروسازي داملران رازك در سال 1393 با افتتاح خطوط توليد ويال هاي محلول و پودر استريل (تزريقي) در دوبخش انساني و دامپزشكي به شركت داروسازي زاگرس فارمد تغيير نام داد.

  شركت داروسازي داملران رازك در سال 1393 با افتتاح خطوط توليد ويال هاي محلول و پودر استريل (تزريقي) در دوبخش انساني و دامپزشكي به شركت داروسازي زاگرس فارمد تغيير نام داد.

  به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا)، شركت داروسازي داملران رازك در سال 1393 با افتتاح خطوط توليد ويال هاي محلول و پودر استريل (تزريقي) در دوبخش انساني و دامپزشكي به شركت داروسازي زاگرس فارمد تغيير نام داد.

  بنا بر اين گزارش، اين خطوط با بهره گيري از جديد ترين تكنولوژي ساخت و بهترين مواد اوليه، قابليت توليد ويال هاي محلول و پودر استريل دامي و انساني را دارا مي باشد.

  به گزارش اگنا، كسب گواهي هاي 2008: 9001  ISO و 2007:1800 OHSAS و 2004: 1400 ISO صنعت سبز و صنعت نمونه كشوري حاصل پشتكار شبانه روزي و تلاش مديريت تمامي پرسنل اين مجموعه توليدي مي باشد.