• شماره خبر : 31688۲ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۷ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • کمیسیون کشاورزی؛ در حاشیه مجلس و منفعل نسبت به بودجه بخش کشاورزی

  پيش ازاين بارها و بارها بر اين موضوع تأکيد داشته و همچنان داريم که متأسفانه برعکس جايگاه تعيين کننده کشاورزي در عرصه اقتصاد کلان و ويژگي اين بخش از اقتصاد نسبت به بخش هاي ديگر اقتصادي، سياست و تجارت و حساسيت مردم و ...

  منصور انصاری روزنامه نگار

  پیش از این بارها و بارها بر این موضوع تأکید داشته و همچنان داریم که متأسفانه برعکس جایگاه تعیین کننده کشاورزی در عرصه اقتصاد کلان و ویژگی این بخش از اقتصاد نسبت به بخش های دیگر اقتصادی، سیاست و تجارت و حساسیت مردم و سیاستمداران به افزایش یا کمبود و نبود تولیدات این بخش و واکنش آنان به موضوع مواد غذایی یا پروتئینی، کمیسیون کشاورزی به عنوان نمایندگان بخشی از مردم ازجمله تولیدکنندگان، جایگاه مؤثر و تعیین کننده ای در مجلس ندارد. علت این ضعف و ناتوانی، علاوه بر ساختار و ترکیب نمایندگان عضو این کمیسیون چندین عامل است که به اختصاری می توان گفت متأسفانه گرایش اغلب نمایندگان به کمیسیون های دیگری غیرازاین کمیسیون است چرا که کمیسیون های دیگر در مجلس حوزه نفوذ و موقعیت شخصی بهتری برای نمایندگان فراهم می سازند و درنهایت و غالباً، نمایندگانی که در لابی های قدرت موجود در مجلس نمی توانند وارد کمیسیون های پرنفوذ دیگر شوند به سَمت کمیسیون کشاورزی سوق داده می شوند.!

  گرچه در این دوره از مجلس، کمیسیون کشاورزی تا حدودی ترکیبی تخصصی دارد ولی اکثر آنان راهبردی جدی، همه جانبه و تعریف شده برای ساختار و اقتصاد کشاورزی ندارند و غالباً دنبال مسائل روز و متأثر از تیترهای سیاسی روزنامه ها و رسانه های جناحی می روند، با مجلات تخصصی با قدمت ۳۰ ساله هم، رابطه ای مضمونی برای انتقال تجربه و تعاملات مضمونی ندارند و بدتر آنکه از روی کم اطلاعی گاهی موضع گیری هایی می کنند که تا جمع کردن آن توسط همین مجلات که می دانند آن موضع گیری ها دقیقاً غیرعلمی و نادرست است آسیب های جدی به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد می شود. مثال مرغ های هورمونی یا برنج های آرسنیک دار و موضوعات و مسائلی ازاین دست.
  آفت دیگر این کمیسیون، ابزار استیضاح به عنوان یک رانت نه حق»، باهدف جابجا کردن افراد و اشخاص در سطوح استان ها است. به عبارتی این دسته از نمایندگان این کمیسیون، مجلس را ملی نمی بینند بلکه از دریچه منطقه ای و در چارچوب رأی محوری موضوعات را دنبال می کنند. در مورد هیچ وزیری به اندازه وزیر کشاورزی، از سوی نمایندگان این کمیسیون یا جنب آن تا این حد طرح استیضاح رسانه ای نشده است، استیضاح هایی که با یک موج شروع می شود و به تدریج به سکوت می گراید و تا حدی حالت طنز و شوخی به خود گرفته است، همانند بگم بگم ها که سابقه اش را همه می دانند!

  این کمیسیون، ترکیبی سیاسی، جناحی دارد؛ ۱۱ به ۱۲ یا ۱۲ به ۱۲ و حول این جناح بندی ها مداوم روسایش به صورت دوره ای انتخاب می شوند که چندان وجاهت ندارد، یعنی اعتبار کمیسیون را چه از منظر مجلسیان و چه افکار عمومی می کاهد. بحث دیگری که در مورد این کمیسیون می توان به میان آورد، بی اطلاعی شاکله آن در مورد اقتصاد کلان کشاورزی است. حداکثر دانش تجربی مجموعه این کمیسیون در حد «صادرات خوب است، واردات بد است چرا دولت وارد کرد چرا صادر نکرد یا چرا خرید تضمینی دیر انجام شده یا نشده چرا مرغ و یا گوشت قرمز گران شده است تأکید عامیانه به حمایت از تولید داخل به هر شکل و شیوه که حتی ممکن است برای آن زیان بخش هم باشد. نمایندگان این کمیسیون به واقع تکمیل کننده تیترهای رسانه ها هستند و از خود پیامی مستقل و تأثیرگذار برای جامعه کشاورزی و ساختار اقتصادی آن و برنامه های اجرایی یا به طورکلی موضوعات اصلی تحول ساز در عرصه کشاورزی ندارند. ابتلای سیاسی جناحی بودن نمایندگان، این کمیسیون را از تحولات بعد از برجام در عرصه کشاورزی دور داشته است، کما اینکه هیچ کدام از اعضای این کمیسیون اعلام نظری موافق یا مخالف در مورد سفر هیئت بلندپایه کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا در رسانه ها نداشتند و درحالی که فیل هوگان ، احتمالاً با تشخیص خودش، ملاقاتی هم با رئیس فعلی این کمیسیون داشته است، اینکه چه گفته شد و چه توافقی صورت گرفت مشخص نیست، شاید سفری به اتحادیه اروپا، آن هم نه با برنامه و سیاستی مشخص.

  حال در آستانه تصویب نهایی لایحه بودجه پیشنهادی دولت و درعین حال برای بخش کشاورزی هستیم، کمیسیون کشاورزی به همان دلایلی که گفته شد نظری ندارد و البته وقتی در سطح کلان مجهز به دیدگاهی اقتصادی برای کشاورزی نباشد، تأثیری هم در جابجا کردن ارقام این بودجه نخواهد داشت. وضعیت این کمیسیون و میزان تأثیرگذاری آن در رابطه با بودجه بخش کشاورزی را با سایر کمیسیون ها مقایسه کنید؛ درمی یابیم که چقدر این کمیسیون در حاشیه مجلس قرار دارد! حتی هیچ کدام از اعضای آن، مستقیم یا غیرمستقیم و همچون سایر نمایندگان، برای دفاع از بودجه ای بهتر یا افزایش یا جابجا کردن ردیف های آن، ارتباطی سازمان یافته با مطبوعات، خواه تخصصی یا غیر آن نگرفتند . اما حالا بعد از تصویب این بودجه که وارد ماهیت و چندوچون آن نمی شویم ولی می دانیم که رقم چندان مناسبی برای کشاورزی با همه مصائب آن نیست، شک نکنید همین کمیسیونی که الآن بی عمل و منفعل است یا حداقل گزارشی از فعالیت های خود انعکاس نمی دهد، توقعات بسیاری در مورد اینکه چرا این شد و آن نشد، در گفتگو با رسانه های جناحی غیرتخصصی به زبان خواهند آورد!
  گفتنی است در میان اعضای این کمیسیون، نمایندگان مسلط و کار آشنا به کشاورزی و ساختارهای آن وجود دارند ولی در اقلیت هستند و دسته دیگری هم که در اقلیت نیستند، در سودای سمت وزارت جهاد کشاورزی مسائل و موضوعات را دنبال می کنند و نه مصائب کشاورزان و مشکلات کشاورزی مملکت. درواقع این تعداد معطوف به قدرت هستند.