• شماره خبر : 42714۲۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۳ مرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکاری دکتر دامپزشک با مجوز کلینیک در یک مجموعه خدماتی حیوانات خانگی واقع در تهران

    نیازمند دکتر دامپزشک جهت کار در مجموعه خدماتی حیوانات خانگی (اهلی) با مجوز کلینیک در تهران

    تلفن تماس:  ۰۹۳۷۸۰۵۴۵۹۸