• شماره خبر : 30942۲۳ ۹۷
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۹ بهمن
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکاری دکتر دامپزشک جهت راه‌اندازی بیمارستان دامپزشکی در استان مازندران

    دعوت به همکاری جهت راه اندازی مرکز درمانی (بیمارستان دامپزشکی) در منطقه ی مازندران.

    تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۱۴۹۰۶۲ – ۰۹۱۴۱۴۱۷۴۴۷