• شماره خبر : 42899۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۹ مرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکاری دکتر دامپزشک در زمینه آزمایشگاه در بیمارستان دامپزشکی پارس در شهرستان خواف

    بیمارستان دامپزشکی پارس در شهرستان خواف نیاز به همکاری دکتر دامپزشک در زمینه آزمایشگاه دارد.

    متقاضیان با تلفن ۰۹۱۵۵۱۲۷۸۸۱ تماس حاصل نمائید.

    نظام دامپزشکی خراسان رضوی