• شماره خبر : 34003۲ ۹۷
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۲ خرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکاری دکتر دامپزشک در یک کلینیک دامپزشکی واقع در تهران (میدان توحید)

    دعوت به همکاری دکتر دامپزشک، مسلط به حوزه دام های کوچک، در یک کلینیک دامپزشکی واقع در تهران (میدان توحید)

    تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۰۲۶۰۳۸