• شماره خبر : 36491۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۹ آبان
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکاری کلینیسین طیور با داشتن مجوز تاسیس کلینیک در تهران

    یک کلینیسین طیور با داشتن مجوز تاسیس کلینیک در تهران دعوت به همکاری می شود.

    تلفن تماس: ۶۶۳۴۲۸۴۵ – ۰۹۱۲۴۳۷۵۵۳۹


    کلید واژه ها: